เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงถ่ายรูป กรอบทองไมครอนรหัส 02867
ประเภท พระรัชกาล เหรียญที่ระลึก
ราคา 250.00
สถานะ [พร้อมเช่า]

ԸСêԹ'

เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงถ่ายรูป กรอบทองไมครอน สวยน่าสะสม