ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

พระกรุ

ประวัติความเป็นมาและความหมายของ พระกรุคือพระที่ค้นพบในสถูปเจดีย์เก่า โบสถ์วิหารหรือโบราณสถานเก่า หรือแม้แต่ใต้ฐานพระพุทธรูปเก่าตามวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งในขณะที่ขุดค้นพบเรียกว่ากรุแตก ที่มาของ ในสมัยโบราณกาล พระมหากษัตริย์ ผู้ที่มีบารมี หรือ พระเกจิอาจารย์ผู้มีฌานสมาบัติ ได้เล็งเห็นว่าในอนาคตกาลเบื้องหน้า สมควรจะให้ลูกหลานญาติมิตรบริวารในภายภาคหน้าได้มีของขลังของดีไว้บูชา และเป็นการสืบพระศาสนาอีกทางหนึ่ง หรือแม้แต่ด้วยเหตุผลกลอื่น จึงได้สร้างขึ้น ทำพิธีพุทธาภิเษกแล้วนำบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ หรือสถานที่สำคัญ เมือคนยุคหลังขุดค้นพบจึงเรียกว่า


   Page/หน้า : | 1   
พระสามพี่น้อง สองหน้า ชินเขียว  จ. พิจิตร

รหัส : 01591

พระสามพี่น้อง สองหน้า ชินเขียว จ. พิจิตร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 1,500.00

ประเภท : พระกรุ

พระกรุเก่าเมืองพิจิตรที่เป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่ง เป็นพิมพ์พระพุทธองค์อยู่ด้านบน ด้านล่างเป็นพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร โดยลักษณะของพิมพ์มองเห็นเป็นพระ 3 องค์จึงนิยมเรียกกันว่า พระสา ...

พระสังกัจจายน์ สนิมแดง กรุวัดเชิงท่า จ.นนทบุรี

รหัส : 01590

พระสังกัจจายน์ สนิมแดง กรุวัดเชิงท่า จ.นนทบุรี

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระสังกัจจายน์ กรุวัดเชิงท่า นนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราว ๆ 200 กว่าปี กรุแตกประมาณปี พ.ศ. 2508 โดยพบพระหลายพิมพ์ด้วยกัน องค์นี้เป็นพิมพ์พระสังกัจจายน์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ...

พระกลีบบัวกรุวัดลิงขบ ธนบุรี

รหัส : 01251

พระกลีบบัวกรุวัดลิงขบ ธนบุรี

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระกลีบบัว วัดลิงขบ ธนบุรี เป็นพระกรุเก่ากรุหนึ่งที่มีอายุการสร้างกว่า ๑๐๐ ปี
"วัดลิงขบ" เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ชื่อทางราชการคือ "วัดบวรมงคล" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่ ...

พระกรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง

รหัส : 01250

พระกรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระกรุวัดสุวรรณเป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง ว่ากันว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อเนียม พระเกจิอาจารย์อาคมขลัง แห่ง จ.สุพรรณเป็นผู้สร้างเอาไว้ เพราะสันนิษฐานจากพุทธศิลป์พิมพ์ทรงและความเก่าแล้ว มีความเป็นไป ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อจัด

รหัส : 00007

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อจัด

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ

รหัส : 00006

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย สวยมาก..!

รหัส : 00005

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย สวยมาก..!

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

รหัส : 00004

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

รหัส : 00003

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

รหัส : 00002

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์มารวิชัย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ

รหัส : 00001

หลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.อยุธยา พิมพ์สมาธิ

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระกรุ

พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง จ.อยุธยา ศิลปการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น องค์พระล่ำสัน พระพักตร์โต จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์สมาธิ และพิมพ์มารวิชัย มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อดินและเ ...


   Page/หน้า : | 1