ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)


   Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   หน้าต่อไป 
เหรียญอุฎฐาโณ ปี 2509 วัดชุมข้าว จ.นครนายก

รหัส : 02655

เหรียญอุฎฐาโณ ปี 2509 วัดชุมข้าว จ.นครนายก

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญอุฎฐาโณ สร้างปี พ.ศ. 2509 วัดชุมข้าว ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก พระเก่าน่าสะสม ...

เหรียญพระราชสุวรรณมุณี ปี 2507 วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี

รหัส : 02654

เหรียญพระราชสุวรรณมุณี ปี 2507 วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระราชสุวรรณมุณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี สร้างปี 2507 ที่ระลึกในงานทำบุญครบ 60 ปี วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี พระเก่าน่าสะสม ...

เหรียญกลมเล็ก ปี 2519 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

รหัส : 02651

เหรียญกลมเล็ก ปี 2519 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อแพ หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง ยอดพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสิงห์บุรี (มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2542) หลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลวงพ่อได้สร้า ...

เหรียญแอปเปิ้ล ปี 2516 หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์

รหัส : 02650

เหรียญแอปเปิ้ล ปี 2516 หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 2,500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ (พระครูวิชิตพัชราจารย์) เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยบารมี แห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อท่านลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นพระเกจิอาจารย์อาคมขลัง วั ...

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโพธิ์ลอย จ.ลพบุรี ปี 2522

รหัส : 02649

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโพธิ์ลอย จ.ลพบุรี ปี 2522

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโพธิ์ลอย จ.ลพบุรี สร้างปี พ.ศ. 2522 พระเก่าพื้นที่น่าสะสม ...

เหรียญหลวงพ่อสม หลังหลวงพ่อเยื่อ ปี 2519 วัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี

รหัส : 02648

เหรียญหลวงพ่อสม หลังหลวงพ่อเยื่อ ปี 2519 วัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อสม หลังหลวงพ่อเยื่อ วัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี สร้างปี พ.ศ.2519 พระพื้นที่พระเก่าพระดีน่าสะสม ...

เหรียญเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา ปี 2522

รหัส : 02647

เหรียญเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา ปี 2522

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

วัดชัยพฤกษมาลา เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือวัด ชัยพฤกษฯ ต่อมาได้รับบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 4 ต่อมาโดยลำดับ และได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นโท และพระรา ...

เหรียญหลวงปู่โทน ปี 2524 ออกวัดกำแพง ชัยนาท

รหัส : 02645

เหรียญหลวงปู่โทน ปี 2524 ออกวัดกำแพง ชัยนาท

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงปู่โทน กันตสีโล (พระครูพิศาลสังฆกิจ) วัดบูรพา ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่สำเร็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ซึ่งหลวงปู่โทนท่านไ ...

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปัตตานี ปี 2524

รหัส : 02613

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปัตตานี ปี 2524

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปี 2524 เนื้อทองแดงรมดำฟ สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายในงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพรหมรังษี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ งโดยพระครูปลัดสาโรจน์ วั ...

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระธาตุพนม ปี 2520

รหัส : 02612

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระธาตุพนม ปี 2520

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระธาตุพนม พิธีมหามงคล ที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ สร้างปี พ.ศ. 2520 ในพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ สร้างปี พ.ศ. 2520 พิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้น 9 รูป และหนึ่งในนั้นมีพร ...

เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2520 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รหัส : 02610

เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2520 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2523 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รหัส : 02609

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2523 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ...

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

รหัส : 02607

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็นเหรียญเก่าพระพิ้นที่ไม่ทราบปีที่สร้าง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ ๕ สภาพเหรียญสวย น่าบูชาสะสม ...

เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร ปี 2519

รหัส : 02606

เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร ปี 2519

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อบ่าย ธมฺมโชโต ท่านเป็นบุตรกำพร้า ซึ่งนายเกตุ (หรือพระอาจารย์เกตุ พี่ชายของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย และ นางปราง ทองพันธ์ นำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2404 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทส ...

เหรียญที่ระลึก 80 ปี 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์

รหัส : 02605

เหรียญที่ระลึก 80 ปี 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญที่ระลึก 80 ปี พ.ศ. 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์ ด้านหลังเป็นรูปพระนาคปรก พระสวยเก่ามีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ปี 2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

รหัส : 02604

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ปี 2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ด้านหลังพระพุทธบาท ปี พ.ศ.2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี พระเก่ามีคุณค่าน่าสะสม ...

เหรียญพระครูบุญช่วย ปี 2523 วัดใหม่คลองชะอม จ.สุพรรณบุรี

รหัส : 02603

เหรียญพระครูบุญช่วย ปี 2523 วัดใหม่คลองชะอม จ.สุพรรณบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระครูบุญช่วย พระเกจิแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างปี พ.ศ.2523 ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมา วัดใหม่คลองชะอม ต.ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี เป็นเหรียญขนาดเล็กประมาณ 1 cm. พระเก่ามีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็ก ปี 2519 ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รหัส : 02602

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็ก ปี 2519 ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็กท่านพ่อลี ธมฺมธโร เนื้อทองแดงรมดำ สร้างปี พ.ศ.2519 สร้างสมัยหลวงพ่อพระมหาสำรอง คุณวุฑโฒ (พระเทพโมลี) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระเก่าพระดีมีคุณค่าน่าบูาส ...

เหรียญเสมาหลวงพ่อฮวด ปี 2528 วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์

รหัส : 02601

เหรียญเสมาหลวงพ่อฮวด ปี 2528 วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน หลวงพ่อท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป หลวงพ่อฮวดท่านเป็นพระนักพ ...

เหรียญแปดเหลี่ยม หลังยันต์ดวง หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จ.นครสวรรค์

รหัส : 02600

เหรียญแปดเหลี่ยม หลังยันต์ดวง หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จ.นครสวรรค์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน หลวงพ่อท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป หลวงพ่อฮวดท่านเป็นพระนักพ ...


   Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   หน้าต่อไป