ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

พระสายกรรมฐาน


   Page/หน้า : | 1 | 2 | 3   หน้าต่อไป 
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี 2520 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

รหัส : 02770

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี 2520 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายวิปัสสนากรรมฐาน สุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยะสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอ ...

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิทักษ์เมืองไทย ปี 2519 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

รหัส : 02769

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิทักษ์เมืองไทย ปี 2519 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายวิปัสสนากรรมฐาน สุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยะสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็น ...

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวน รุ่นสี่เหลี่ยม ปี 2520 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

รหัส : 02768

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวน รุ่นสี่เหลี่ยม ปี 2520 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายวิปัสสนากรรมฐาน สุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยะสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอ ...

พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ รุ่นถวายพระพร ปี 2539

รหัส : 02627

พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ รุ่นถวายพระพร ปี 2539

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่า หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ที่ชาวพุทธค ...

เหรียญกลมเล็ก รุ่นร่มโพธิ์ทอง ปี 2519 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

รหัส : 02623

เหรียญกลมเล็ก รุ่นร่มโพธิ์ทอง ปี 2519 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร พระเถราจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาจารย์ใหญ่สายพระป่า หลวงปู่ฝั้นท่านเป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพศรัทธามากทั้งต่อพระภิกษุสายพระ ...

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี(2)

รหัส : 02622

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี(2)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ท่านเป็นศิษย์ของ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโลและ หลวงปู่พระมั่น ภูริทตฺโต อาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรม ...

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี(1)

รหัส : 02621

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี(1)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ท่านเป็นศิษย์ของ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโลและ หลวงปู่พระมั่น ภูริทตฺโต อาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรม ...

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ปี 2542 สำนักสงฆ์เขาม่วง จ.พังงา

รหัส : 02618

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ปี 2542 สำนักสงฆ์เขาม่วง จ.พังงา

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่าสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ท ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(3)

รหัส : 02617

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(3)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่าสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ท ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(2)

รหัส : 02616

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(2)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่า หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ที่ชาวพุทธค ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(1)

รหัส : 02615

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(1)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่า หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ที่ชาวพุทธค ...

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี 2514 หลวงปู่ฝั้น อาจาโรปลุกเสก

รหัส : 02620

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี 2514 หลวงปู่ฝั้น อาจาโรปลุกเสก

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สร้างปี พ.ศ. 2514 ออกวัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร หลวงปู่พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ปลุกเสก พระเก่าพระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2520 วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี

รหัส : 02619

เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2520 วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ขาวมรณภาพในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 252 ...

เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ.2520 วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

รหัส : 02176

เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ.2520 วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ชาติภูมิหลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ ขาว ...

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่สาม รุ่นรวมน้ำใจ ปี 2528 วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์

รหัส : 02077

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่สาม รุ่นรวมน้ำใจ ปี 2528 วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

ประวัติ หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์
๏ อัตโนประวัติ
ෳหลวงปู่สาม อกิญฺจโน෴ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ พระป่าปฏิบัติศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ ...

พระผงรูปเหมือนสมาธิเต็มองค์หลังโต๊ะหมู่ ปี 2520 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

รหัส : 02033

พระผงรูปเหมือนสมาธิเต็มองค์หลังโต๊ะหมู่ ปี 2520 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายวิปัสสนากรรมฐาน สุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยะสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอ ...

พระสมเด็จ รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

รหัส : 02030

พระสมเด็จ รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2 ...

เหรียญรูปเหมือนยืน รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

รหัส : 02029

เหรียญรูปเหมือนยืน รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2 ...

เหรียญรูปเหมือน เนื้อทองหลือง รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

รหัส : 02028

เหรียญรูปเหมือน เนื้อทองหลือง รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2 ...

เหรียญรูปเหมือน เนื้อทองแดง รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

รหัส : 02027

เหรียญรูปเหมือน เนื้อทองแดง รุ่นประทานพรวรลาโภ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2 ...


   Page/หน้า : | 1 | 2 | 3   หน้าต่อไป