ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

วัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกธาตุ และจักวาลธาตุนั้น ประกอบด้วยพลังงานต่างๆ ที่เกิดมาจากอำนาจของแม่ธาตุใหญ่ทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ พลักดันให้เกิดและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปรมาช้านานตั้งแต่ครั้นที่โลก หรือจักวาลได้มีการก่อตัวขึ้น และหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยต่างๆอยู่เสมอ จนบังเกิดจน ท้องฟ้า พสุธา มหาสุทร และ ภูเขา ต้นไม้ ฯลฯ วัตถุธาตุต่างๆล้วนแล้วแต่มีพลังอำนาจเป็นการเฉพาะ ตามพลังงานที่ตกแต่งไปตามอำนาจของธาตุหลัก วัตถุธาตุ ย่อมมีพลังงาน แต่จะมีพลังงานในรูปแบบไหน อย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มาของธาตุนั้นๆว่ามาจากธาตุไหนเป็นธาตุหลัก และถูกธาตุไหนเปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนอย่างไร ในปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์เรื่องและจำแนกที่มาที่ไปของวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกได้ที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมและเป็นที่รู้จักกันได้แก่การพิสูจน์องค์ประกอบที่มาตลอดจนอายุของวัตถุที่ขุดค้นพบที่มีอายุยาวนานมากๆ และในทางการพิสูจน์พลังงานเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถถ่ายภาพรังสี หรือสีของพลังของวัตถุธาตุได้ แต่การพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ละเอียดเท่าการพิสูจน์ทางด้านพลังจิต การพิสูจน์พลังงานในทางการใช้พลังจิตนั้นในปัจจุบันมีการฝึกและมีคอร์สสอน แต่ผู้ที่สามารถรู้ได้จริงนั้นคือผู้ที่ทรงอภิญญาฤทธิ์ หรือสำเร็จวิชาธาตุมา ส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์ที่ท่านมีบารมี


   Page/หน้า : | 1   
คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02816]

รหัส : 02816

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02816]

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

คต คือ อะไร คตคือวัตถุที่เกิดจากพืชหรือสัตว์ที่แข็งตัวเป็นหิน หรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟอสซิล ซึ่งการเกิดขึ้นของฟอสซิลนั้นเกิดจากพืชหรือสัตว์ที่อาจจะถูกทับถมด้วยหินดินทราย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท ...

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02815]

รหัส : 02815

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02815]

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

คต คือ อะไร คตคือวัตถุที่เกิดจากพืชหรือสัตว์ที่แข็งตัวเป็นหิน หรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟอสซิล ซึ่งการเกิดขึ้นของฟอสซิลนั้นเกิดจากพืชหรือสัตว์ที่อาจจะถูกทับถมด้วยหินดินทราย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท ...

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02814]

รหัส : 02814

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No.02814]

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

คต คือ อะไร คตคือวัตถุที่เกิดจากพืชหรือสัตว์ที่แข็งตัวเป็นหิน หรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟอสซิล ซึ่งการเกิดขึ้นของฟอสซิลนั้นเกิดจากพืชหรือสัตว์ที่อาจจะถูกทับถมด้วยหินดินทราย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท ...

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No. 02813]

รหัส : 02813

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์[No. 02813]

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

คต คือ อะไร คตคือวัตถุที่เกิดจากพืชหรือสัตว์ที่แข็งตัวเป็นหิน หรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟอสซิล ซึ่งการเกิดขึ้นของฟอสซิลนั้นเกิดจากพืชหรือสัตว์ที่อาจจะถูกทับถมด้วยหินดินทราย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท ...

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์ [No.02812]

รหัส : 02812

คตไม้ ธาตุธนสิทธิ์ [No.02812]

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 1,500.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

คต คือ อะไร คตคือวัตถุที่เกิดจากพืชหรือสัตว์ที่แข็งตัวเป็นหิน หรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟอสซิล ซึ่งการเกิดขึ้นของฟอสซิลนั้นเกิดจากพืชหรือสัตว์ที่อาจจะถูกทับถมด้วยหินดินทราย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท ...

ไหลน้ำพี้(ไหลเขียว) อัญมณีกายสิทธิ์

รหัส : 02687

ไหลน้ำพี้(ไหลเขียว) อัญมณีกายสิทธิ์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

ไหลน้ำพี้คือผลิตผลที่เกิดจากการหลอมเหล็กน้ำพี้(เหล็กน้ำพี้ของจังหวัดอุตรดิตถ์) ด้วยความร้อนสูงมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดการหลอมเหลวแล้ว จะเกิดเป็นของเหลวชนิดหนึ่งเรียกว่าน้ำไหล ซึ่งน้ำไหลนี้จ ...

ลูกแก้วใส แร่ควอตซ์ (Quartz) เกรด A

รหัส : 02353

ลูกแก้วใส แร่ควอตซ์ (Quartz) เกรด A

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

แร่ควอตซ์ (Quartz) เป็นแร่มีมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ รูปผลึกระบบเฮกซะโกนาล มักจะเกิดเป็นแท่งยาวปลายแหลมทั้งหัว และท้าย บางครั้งก็เกิดเป็นผลึกแฝด มีเนื้อสมานแน่น ผลึกมีแทบทุกขนาด แข็ง 7 เป็นแร่หนึ่งในสเกล ...

น้ำเต้าสารพัดกัน หิน Obsidian

รหัส : 02473

น้ำเต้าสารพัดกัน หิน Obsidian

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

น้ำเต้า หรือ "หูหลู" ในภาษาจีน เป็นหนึ่งในของวิเศษของเซียน ในภายหลังนิยมทำเป็นเครื่องรางมงคล แขวนไว้ตามบ้านเรือนเพื่อขับไล่สิ่งชัวร้ายไล่สิ่งอัปมงคล คนจีนที่นับถือลัทธิเต๋า เชื่อว่าน้ำเต้าเป็นของวิเศ ...

จักรแก้ว แร่ควอตซ์ (Quartz) ขนาด 1.5 นิ้ว

รหัส : 02472

จักรแก้ว แร่ควอตซ์ (Quartz) ขนาด 1.5 นิ้ว

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

แร่ควอตซ์ (Quartz) พบในประเทศไทย หลายชนิด พวกผลึกใส พบที่ อ.เถิน จ.ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ระนอง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และอื่นๆ สีม่วงพบที่ลำปาง ตาก นครนายก สีชมพูพบที่ จ.จันทบุรี ราชบุรี  ...

หินสะเก็ดดาว Moldavite NO.02470

รหัส : 02470

หินสะเก็ดดาว Moldavite NO.02470

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

Moldavite เป็นหินอุกาบาตขนาดใหญ่ เป็นวัตถุที่มาจากนอกโลก ตกมาสู่โลกมนุษย์เมื่อประมาณ 14.7 ล้านปีที่แล้ว พบที่ประเทศเชคโกสโลวาเกีย

ลักษณะของ Moldavite จะโปร่งใสคล้ายแก้ว มีสีเขียวปนเทาหรือเขียวค่อนข ...

หินข้าวตอกพระร่วง จ.สุโขทัย

รหัส : 02389

หินข้าวตอกพระร่วง จ.สุโขทัย

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

Kao Tok Phra Ruang
This kind of stone is considered to be a powerful protect power from poison is antidote ,also has good luck charm and hails is found in sukhothai and some part of north.Believed it ...

เหล็กไหลงอก เขาอึมครึม จ.กาญจนบุรี

รหัส : 02371

เหล็กไหลงอก เขาอึมครึม จ.กาญจนบุรี

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

เหล็กไหล...ก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ว่ากันว่าได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก ...

พระขรรค์เหล็กไหล เขาอึมครึม

รหัส : 02471

พระขรรค์เหล็กไหล เขาอึมครึม

สถานะ : [พระโชว์] , ราคา 9,999.00

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

เหล็กไหล...ก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ว่ากันว่าได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก ...

ตับเหล็กเมืองลอง (เหล็กไหล) อ.ลอง จ.แพร่

รหัส : 02372

ตับเหล็กเมืองลอง (เหล็กไหล) อ.ลอง จ.แพร่

สถานะ : [พระโชว์]

ประเภท : แร่เหล็กไหล - ธาตุกายสิทธิ์

เหล็กไหล...ก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ว่ากันว่าได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก ...


   Page/หน้า : | 1