ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

All


 ย้อนกลับ  Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144   หน้าต่อไป 
เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อว่าน 108 ขนาด 3.8 cm.

รหัส : 00844

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อว่าน 108 ขนาด 3.8 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเษก 10-19 กุมภาพันธ์ 2550 วัดศรีวิชัยพัฒนาราม นครศรีธรรมราช รุ่นนี้ออกแบบพิมพ์เป็นพระปิดตาพังพะกาฬได้สวยงามเข้มขลัง สร้างเพื่อ ...

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อดินกากยายักษ์ ขนาด 3.8 ซม.

รหัส : 00843

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อดินกากยายักษ์ ขนาด 3.8 ซม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเษก 10-19 กุมภาพันธ์ 2550 วัดศรีวิชัยพัฒนาราม นครศรีธรรมราช รุ่นนี้ออกแบบพิมพ์เป็นพระปิดตาพังพะกาฬได้สวยงามเข้มขลัง สร้างเพื่อ ...

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อไม้เทพธาโร ขนาด 5.5 ซม.

รหัส : 00842

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อไม้เทพธาโร ขนาด 5.5 ซม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเษก 10-19 กุมภาพันธ์ 2550 วัดศรีวิชัยพัฒนาราม นครศรีธรรมราช รุ่นนี้ออกแบบพิมพ์เป็นพระปิดตาพังพะกาฬได้สวยงามเข้มขลัง สร้างเพื่อ ...

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อว่าน 108 ขนาด 5.5 ซม.

รหัส : 00841

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อว่าน 108 ขนาด 5.5 ซม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเษก 10-19 กุมภาพันธ์ 2550 วัดศรีวิชัยพัฒนาราม นครศรีธรรมราช รุ่นนี้ออกแบบพิมพ์เป็นพระปิดตาพังพะกาฬได้สวยงามเข้มขลัง สร้างเพื่อ ...

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อดินกากยายักษ์ ขนาด 5.5 cm.

รหัส : 00840

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย เนื้อดินกากยายักษ์ ขนาด 5.5 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

เทวราชโพธิสัตว์ ศรีมหาราชพังพระกาฬ รุ่นบารมีศรีวิชัย พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเษก 10-19 กุมภาพันธ์ 2550 วัดศรีวิชัยพัฒนาราม นครศรีธรรมราช รุ่นนี้ออกแบบพิมพ์เป็นพระปิดตาพังพะกาฬได้สวยงามเข้มขลัง สร้างเพื่อ ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เหรียญทองแดง ขนาด  3.2 cm.

รหัส : 00839

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เหรียญทองแดง ขนาด 3.2 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันต์ทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธ ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เหรียญนวะแก่ทองคำ ขนาด  3.2 cm.

รหัส : 00838

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เหรียญนวะแก่ทองคำ ขนาด 3.2 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันต์ทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธ ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 cm. เนื้อไม้มงคลกฤษณา

รหัส : 00837

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 cm. เนื้อไม้มงคลกฤษณา

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 cm. เนื้อว่าน 108 มหามงคล

รหัส : 00836

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 cm. เนื้อว่าน 108 มหามงคล

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดทอง ขนาด 5 ซ.ม.

รหัส : 00835

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดทอง ขนาด 5 ซ.ม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดเงิน ขนาด 5 ซ.ม.

รหัส : 00834

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดเงิน ขนาด 5 ซ.ม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดนาค ขนาด 5 ซ.ม.

รหัส : 00833

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ เนื้อดินกากยายักษ์ปิดนาค ขนาด 5 ซ.ม.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 ซ.ม. ชุดกรรมการ 5 องค์

รหัส : 00832

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ ขนาด 5 ซ.ม. ชุดกรรมการ 5 องค์

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นอนันตทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ภายในสำนักสงฆ์มะอึกแรด (พระอาจารย์นพดล วรธัมโม) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

มหาพิธีพุทธา-เทวาภิเศก
-ณ.วัดมหาธา ...

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน ปางประทานพร ขนาด 5 cm.

รหัส : 00831

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน ปางประทานพร ขนาด 5 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน
อาจารย์ประจวบ คงเหลือ (ทายาทผู้สืบทอดวิชาขั้นสูง เขาอ้อสายฆราวาสรุ่นปัจจุบัน)
อาจารย์ประจวบ ศิษย์สายฆราวาสสำคัญท่านหนึ่งของสำนักเขาอ้อ ปัจจุบันท่านอาจารย์ป ...

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน ปางประทานโชคลาภ ขนาด 5 cm.

รหัส : 00830

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน ปางประทานโชคลาภ ขนาด 5 cm.

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นมหาเศรษฐี ๑,๐๐๐ ล้าน
อาจารย์ประจวบ คงเหลือ (ทายาทผู้สืบทอดวิชาขั้นสูง เขาอ้อสายฆราวาสรุ่นปัจจุบัน)
อาจารย์ประจวบ ศิษย์สายฆราวาสสำคัญท่านหนึ่งของสำนักเขาอ้อ ปัจจุบันท่านอาจารย์ป ...

ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์เล็ก เนื้อดินกากยายักษ์สีดำ

รหัส : 00829

ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์เล็ก เนื้อดินกากยายักษ์สีดำ

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิธีมหาจักรพรรดิเทวาภิเษกและพิธีนพเคราะห์เทวาภิเษก มหาพิธีครั้งแรกประวัติศาสตร์ฝากไว้ให้เป็นตำนานของสายจตุคามรามเทพ เมืองนครศรีธรรมราช ณ วัดพระบรมธาตุและวัดนางพระยา วันที่  ...

ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์เล็ก เนื้อดินกากยายักษ์สีดำ ปัดทอง

รหัส : 00828

ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์เล็ก เนื้อดินกากยายักษ์สีดำ ปัดทอง

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : ท้าวจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน พิธีมหาจักรพรรดิเทวาภิเษกและพิธีนพเคราะห์เทวาภิเษก มหาพิธีครั้งแรกประวัติศาสตร์ฝากไว้ให้เป็นตำนานของสายจตุคามรามเทพ เมืองนครศรีธรรมราช ณ วัดพระบรมธาตุและวัดนางพระยา วันที่  ...

พระขุนแผนรุ่นรับทรัพย์ เนื้อผงว่านสีดำ หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

รหัส : 00827

พระขุนแผนรุ่นรับทรัพย์ เนื้อผงว่านสีดำ หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระขุนแผน

หลวงปู่ชื่น ติคญาโณ วัดตาอี จ.บุรีรัมย์ ยอดพระเกจิอาจารย์สายเขมรที่เปี่ยมไปด้วยเมตตามหาบารมี หลวงปู่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายวิปัสนากรรมฐาน ถือธุดงค์เป็นวัตร มีพลังจิตญานขั้นสูง เชี่ยว ...

พระขุนแผนรุ่นรับทรัพย์ เนื้อผงอิทธิเจ สีขาว หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

รหัส : 00826

พระขุนแผนรุ่นรับทรัพย์ เนื้อผงอิทธิเจ สีขาว หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : พระขุนแผน

หลวงปู่ชื่น ติคญาโณ วัดตาอี จ.บุรีรัมย์ ยอดพระเกจิอาจารย์สายเขมรที่เปี่ยมไปด้วยเมตตามหาบารมี หลวงปู่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายวิปัสนากรรมฐาน ถือธุดงค์เป็นวัตร มีพลังจิตญานขั้นสูง เชี่ยว ...

กุมารกวักเงิน-กวักทอง ชุบนาค หลวงพ่อกาย ออกวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เกจิดังร่วมปลุกเสก

รหัส : 00825

กุมารกวักเงิน-กวักทอง ชุบนาค หลวงพ่อกาย ออกวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เกจิดังร่วมปลุกเสก

สถานะ : [หมดแล้ว]

ประเภท : กุมารทอง

พระคณาจารย์โบราณนิยมสร้างกุมารทอง วัตถุที่นำมาสร้างมีหลายชนิดด้วยกัน เช่นดินที่เป็นมงคลต่างๆ ว่านมหามงคลต่างๆ โลหะที่เป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ นำมาปั้นหรือหล่อ แล้วนำมาบรรจุคาถาอาคมต่างๆ จากพระเกจิอาจาร ...


 ย้อนกลับ  Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144   หน้าต่อไป