ͧ-ѵ-ͧҧͧѧ

แจ้งข่าวสาร

เลือกหมวดหมู่/ประเภท :

All


 ย้อนกลับ  Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144   หน้าต่อไป 
เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ปี 2542 สำนักสงฆ์เขาม่วง จ.พังงา

รหัส : 02618

เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ปี 2542 สำนักสงฆ์เขาม่วง จ.พังงา

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่าสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ท ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(3)

รหัส : 02617

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(3)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่าสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ท ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(2)

รหัส : 02616

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(2)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่า หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ที่ชาวพุทธค ...

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(1)

รหัส : 02615

เหรียญรุ่นถวายพระพร ปี 2539 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ(1)

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระสายกรรมฐาน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระเถราจารย์สายป่า หลวงปู่มั่นภิริทัตโต ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดหนองคาย ที่ชาวพุทธค ...

เหรียญพระราชพุทธิรังสี(หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปี 2540

รหัส : 02614

เหรียญพระราชพุทธิรังสี(หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปี 2540

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : พระเหรียญ

เหรียญพระราชพุทธิรังสี(หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี เป็นเหรียญย้อนยุคที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในปี พ.ศ.2540 พระสวยน่าสะสม ...

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปัตตานี ปี 2524

รหัส : 02613

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปัตตานี ปี 2524

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปี 2524 เนื้อทองแดงรมดำฟ สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายในงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพรหมรังษี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ งโดยพระครูปลัดสาโรจน์ วั ...

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระธาตุพนม ปี 2520

รหัส : 02612

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระธาตุพนม ปี 2520

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระธาตุพนม พิธีมหามงคล ที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ สร้างปี พ.ศ. 2520 ในพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ สร้างปี พ.ศ. 2520 พิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้น 9 รูป และหนึ่งในนั้นมีพร ...

เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2520 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รหัส : 02610

เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2520 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2523 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รหัส : 02609

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนามหาเถระ) ปี 2523 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ...

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

รหัส : 02607

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็นเหรียญเก่าพระพิ้นที่ไม่ทราบปีที่สร้าง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ ๕ สภาพเหรียญสวย น่าบูชาสะสม ...

เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร ปี 2519

รหัส : 02606

เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร ปี 2519

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อบ่าย ธมฺมโชโต ท่านเป็นบุตรกำพร้า ซึ่งนายเกตุ (หรือพระอาจารย์เกตุ พี่ชายของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย และ นางปราง ทองพันธ์ นำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2404 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทส ...

เหรียญที่ระลึก 80 ปี 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์

รหัส : 02605

เหรียญที่ระลึก 80 ปี 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญที่ระลึก 80 ปี พ.ศ. 2510 พระครูสุวรรณกิจานุรักษ์ ด้านหลังเป็นรูปพระนาคปรก พระสวยเก่ามีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ปี 2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

รหัส : 02604

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ปี 2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระธรรมญาณมุนี ด้านหลังพระพุทธบาท ปี พ.ศ.2515 วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี พระเก่ามีคุณค่าน่าสะสม ...

เหรียญพระครูบุญช่วย ปี 2523 วัดใหม่คลองชะอม จ.สุพรรณบุรี

รหัส : 02603

เหรียญพระครูบุญช่วย ปี 2523 วัดใหม่คลองชะอม จ.สุพรรณบุรี

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระครูบุญช่วย พระเกจิแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างปี พ.ศ.2523 ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมา วัดใหม่คลองชะอม ต.ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี เป็นเหรียญขนาดเล็กประมาณ 1 cm. พระเก่ามีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็ก ปี 2519 ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รหัส : 02602

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็ก ปี 2519 ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์เล็กท่านพ่อลี ธมฺมธโร เนื้อทองแดงรมดำ สร้างปี พ.ศ.2519 สร้างสมัยหลวงพ่อพระมหาสำรอง คุณวุฑโฒ (พระเทพโมลี) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระเก่าพระดีมีคุณค่าน่าบูาส ...

เหรียญเสมาหลวงพ่อฮวด ปี 2528 วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์

รหัส : 02601

เหรียญเสมาหลวงพ่อฮวด ปี 2528 วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน หลวงพ่อท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป หลวงพ่อฮวดท่านเป็นพระนักพ ...

เหรียญแปดเหลี่ยม หลังยันต์ดวง หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จ.นครสวรรค์

รหัส : 02600

เหรียญแปดเหลี่ยม หลังยันต์ดวง หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จ.นครสวรรค์

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน หลวงพ่อท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป หลวงพ่อฮวดท่านเป็นพระนักพ ...

เหรียญหลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตร กทม. ปี 2526

รหัส : 02599

เหรียญหลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตร กทม. ปี 2526

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 900.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชื่อดังแห่งฝั่งธนบุรี ไม่เพียงเลื่องลือระบือไกลด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของ "พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต" (ซำปอกง) ซึ่งมากด้วยอภินิหารเท่านั้น ทว่า อดีตเจ้าอาวาสของ ...

เหรียญหยดน้ำ ปี 2521 หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

รหัส : 02595

เหรียญหยดน้ำ ปี 2521 หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2521 พระเก่าดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม ...

เหรียญหลวงปู่ขุน โชติโก ปี 2523 วัดสิทธาราม จ.นครราชสีมา

รหัส : 02593

เหรียญหลวงปู่ขุน โชติโก ปี 2523 วัดสิทธาราม จ.นครราชสีมา

สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

ประเภท : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

เหรียญพระครูสิทธิบริหาร หลวงปู่ขุน โชติโก วัดสิทธาราม อ.คง จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2523 พระเก่าสภาพสวยน่าสะสม ...


 ย้อนกลับ  Page/หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144   หน้าต่อไป